SQL

SQL (ang. Structured Query Language) to  Strukturalny Język Zapytań stosowany w celu tworzenia i modyfikowania baz danych, a także do lokowania i pobierania danych z baz danych. Powstał w późnych latach siedemdziesiątych w firmie IBM w Kalifornii.

Jest to język deklaratywny. Oznacza to, że decyzja o metodzie przechowywania i pobierania określonych informacji należy do systemu zarządzania bazą danych DBMS.

Strukturalny Język Zapytań pozwala na formułowanie struktur danych, wyszukiwanie oraz operacje na nich, np.(o ile użytkownik ma do tego prawo) kasowanie i modyfikowanie danych. Praca odbywa się w konfiguracjach klient-serwer. SQL jest zwykle podzielony na trzy główne części: definicje  danych, operowanie danymi i kontrolą danych.

Dzięki tej technologii  mamy możliwość tworzenia, zapisywania, zmieniania, a także usuwania tabel danych. Dodatkowo możemy nadawać uprawnienia do korzystania z informacji oraz sortować je. Język ten pozwala również na wykonywanie operacji matematycznych, logicznych oraz statystycznych na danych i prezentować wyniki tych analiz.

Wyróżniamy trzy formy SQL-a: interakcyjny(autonomiczny), statyczny i dynamiczny. Interakcyjny służy do bezpośredniego pobierania lub wprowadzania informacji do bazy, natomiast statyczny kod SQL (Static SQL) nie ulega zmianom i tworzony jest wraz z całą aplikacją, podczas której pracy jest wykorzystywany. Występuje on w dwóch odmianach: Embedded SQL (Osadzony SQL) oraz jako Język modułów. Trzecia forma, czyli dynamiczny kod SQL (Dynamic SQL) tworzony jest w trakcie pracy aplikacji. Można się nim posłużyć zamiast podejścia statycznego, jeżeli w momencie pisania aplikacji nie jest możliwe określenie treści potrzebnych zapytań. Tę formę  generują przeważnie takie narzędzia jak graficzne języki zapytań.


Cechą szczególną  technologii SQL jest możliwość   korzystania z niej, bez obowiązku bycia specjalistą w programowaniu. W celu szybkiego posługiwania się Strukturalnym Językiem Zapytań, wystarczy w graficznym edytorze  wskazać systemowi co jest do zrobienia, a nie w jaki sposób to zrobić. Do niewątpliwych zalet możemy także zaliczyć wysoki stopień bezpieczeństwa, integralności i kompletności danych, oraz efektywne przetwarzanie transakcji i zdolność manipulowania niestandardowymi strukturami danych.

Zadaj nam pytanie
Używane technologie

Czy wiesz, że nazwa Google powstała w wyniku pomyłki?

Jeden z twórców google poprosił o pomoc w nadaniu jej nazwy  swojego współlokatora. Studenci codziennie wypisywali swoje propozycje na tablicy. Któregoś dnia pojawił się tam napis Googolplex- czyli jedynka i googol zer. Nazwa się spodobała i zdecydowano się zarejestrować skróconą formę domeny - Googol. Niestety, okazało się, że podczas rejestracji domeny zaszła pomyłka i zostana zarejestrowana domena google.com. Czym właściwie jest googol?  

Czy wiesz, że w Rosji chciano wprowadzić opłaty za emotikona ":-)"?
W 2008 roku szef rosyjskiej agencji reklamowej „Superfone” Oleg Teterin, próbował  opatentować puszczającego oko emotikona w Rosyjskim Urzędzie Patentowym, w celu pobierania opłat licencyjnych. Urząd Patentowy odrzucił jednak wniosek Teterina, uzasadniając swoją decyzję faktem, iż znak ten nie jest znakiem towarowym. Gdyby pobierać opłatę, nawet symboliczną za każdą buźkę w wiadomości sms, można by w bardzo krótkim czasie stać się milionerem. Olegowi Teterinowi zarabianie pieniędzy na emotikonach na szczęście się nie udało;)

Czy wiesz, że istnieje taka strona, która prezentuje zasoby cyfrowe z całej Europy?
Strona internetowa www.europeana.eu to źródło darmowych e-booków oraz innych zbiorów, pochodzących z europejskich bibliotek, muzeów, archiwów itp.  Jest to biblioteka cyfrowa, muzeum i archiwum Europy. Została udostępniona 20 listopada 2008 w ramach inicjatywy UE. Dzięki tej witrynie internetowej możemy znaleźć we własnym języku cyfrowe dzieła kultury udostępnione przez uznane organizacje kulturalne w całej Unii Europejskiej.