HTML

HTML (ang. HyperText Markup Language - hipertekstowy język znaczników) to język formatowania dokumentów elektronicznych, pozwalający nadać kształt tekstowi oraz połączyć go z grafiką. Dokumenty łączą hipertekstowe powiązania, tzw. linki tworząc system, na którym funkcjonuje użytkownik.

Język ten opracował w 1990 roku  naukowiec Tim Berners-Lee. Chciał on ułatwić pracownikom naukowym na różnych uniwersytetach dostęp do dokumentów badawczych innych naukowców. Odkrycie okazało się o wiele bardziej doniosłe, niż mógł to sobie wyobrazić. Dzięki wynalezieniu tego języka  powstały podstawy Internetu.

Aktualnie w dokumentach HTML można umieszczać dźwięk, animację, sekwencje czy też video, aczkolwiek wymaga to w wielu przypadkach dodatkowych rozszerzeń,  które wykraczają poza sam język znaczników.

Do tworzenia dokumentów  można korzystać z  edytora plików tekstowych. Wśród  programów wspierających tworzenie dokumentów wyróżniamy takie, które funkcjonują na poziomie kodu  oraz takie, które działają na poziomie dokumentu (WYSIWYG), generując kod automatycznie. Stosowanie tych pierwszych jest żmudniejsze, aczkolwiek pozwala na pełną kontrolę nad dokumentem. Wykorzystanie drugich jest szybsze i nie wymaga znajomości komend HTML, ale wprowadzanie zmian może być utrudnione.

Dokument HTML ma formę pliku tekstowego, w którym  tekst przeplatany jest komendami języka.Są one ujęte  w nawiasy ostre - < > i występują najczęściej parami. Podstawowym znacznikiem obecnym w każdym dokumencie jest <html>. 
Język ten wciąż przechodzi różne modyfikacje, ciągle dodawane są nowe funkcje i polecenia. Do tej pory zmierza się jeszcze ku temu, aby   dostosować  stworzoną w HTML stronę  do wszystkich przeglądarek internetowych. 

Cechą  która przyczyniła się do popularności języka jest niezależność od systemu operacyjnego oraz parametrów sprzętowych komputera, na którym strony te będą oglądane, oraz to, że dzięki HTML możemy bardzo szybko i jednocześnie bardzo łatwo założyć swój własny serwis internetowy.

Zadaj nam pytanie
Używane technologie

Czy wiesz, że nazwa Google powstała w wyniku pomyłki?

Jeden z twórców google poprosił o pomoc w nadaniu jej nazwy  swojego współlokatora. Studenci codziennie wypisywali swoje propozycje na tablicy. Któregoś dnia pojawił się tam napis Googolplex- czyli jedynka i googol zer. Nazwa się spodobała i zdecydowano się zarejestrować skróconą formę domeny - Googol. Niestety, okazało się, że podczas rejestracji domeny zaszła pomyłka i zostana zarejestrowana domena google.com. Czym właściwie jest googol?  

Czy wiesz, że w Rosji chciano wprowadzić opłaty za emotikona ":-)"?
W 2008 roku szef rosyjskiej agencji reklamowej „Superfone” Oleg Teterin, próbował  opatentować puszczającego oko emotikona w Rosyjskim Urzędzie Patentowym, w celu pobierania opłat licencyjnych. Urząd Patentowy odrzucił jednak wniosek Teterina, uzasadniając swoją decyzję faktem, iż znak ten nie jest znakiem towarowym. Gdyby pobierać opłatę, nawet symboliczną za każdą buźkę w wiadomości sms, można by w bardzo krótkim czasie stać się milionerem. Olegowi Teterinowi zarabianie pieniędzy na emotikonach na szczęście się nie udało;)

Czy wiesz, że istnieje taka strona, która prezentuje zasoby cyfrowe z całej Europy?
Strona internetowa www.europeana.eu to źródło darmowych e-booków oraz innych zbiorów, pochodzących z europejskich bibliotek, muzeów, archiwów itp.  Jest to biblioteka cyfrowa, muzeum i archiwum Europy. Została udostępniona 20 listopada 2008 w ramach inicjatywy UE. Dzięki tej witrynie internetowej możemy znaleźć we własnym języku cyfrowe dzieła kultury udostępnione przez uznane organizacje kulturalne w całej Unii Europejskiej.