Ajax

Obecnie strony internetowe zdecydowanie różnią się od tych, które tworzono jeszcze parę lat temu. Są one funkcjonalne, dokładnie rozplanowane, urozmaicone piękną i nowoczesną grafiką. Tworzenie stron internetowych to w dzisiejszych czasach sztuka, do której kreowania dołączył ostatnio także AJAX.

Wprowadzenie terminu AJAX zaproponował Jesse James Garett, oznacza on Asynchronous JavaScript AndHML, czyli asynchroniczny JavaScript. Skrót ten w zamyśle autora miał służyć do określenia technologii proponowanych klientowi podczas tworzenia bardziej interaktywnych stron WWW.

AJAX nie jest zatem nową technologią, lecz właściwie nowym sposobem użycia znanych i sprawdzonych już języków programowania. Mowa tu o HTML(XTML), CSS, JavaScript, DOM i XML, oraz obiekcie XMLHttpRequest.

CSS oraz XHTML są wykorzystywane do generowania interfejsu użytkownika, natomiast DOM  generuje elementy dynamiczne. Z kolei XML używamy do wymiany danych a XMLHttpRequest - do asynchronicznego przesyłania danych. Ważne zadanie pełni również JavaScript- jako silnik dynamicznej aktualizacji interfejsu użytkownika. Dzięki tym technologiom możemy tworzyć szybsze, lepsze oraz bardziej nowoczesne aplikacje sieciowe.

Kod skryptu JavaScript jest stałym składnikiem serwisu WWW i nie podlega on dynamicznym modyfikacjom podczas działania aplikacji. W związku z tym istnieje możliwość sterowania kodu strony, w której dany skrypt został zawarty, czego efektem jest zmiana wyglądu wyświetlonej strony WWW. Cały ten proces jest wspierany przez interfejs DOM(Document Object Model), który wykorzystywany jest z poziomu języka JavaScript do programowej modyfikacji dokumentu w przeglądarce. Za przykład możemy tu podać dodawanie nowych elementów czy też zmianę ich zawartości bez odświeżania strony.

Technologia CSS pełni funkcję przy formatowaniu wizualnej części strony, np. pozwala na  ustawienie w osobnym pliku opcji formatowania dokumentu. Obiekt XMLHttpRequest umożliwia wysłanie żądania do serwera i pobranie tylko potrzebnych danych. Dane przesyłane są asynchronicznie, a wykonywanie działania aplikacji do czasu odebrania danych nie jest zatrzymywane.

Warto również podkreślić, że największą zaletą  aplikacji AJAX jest wymiana danych między aplikacją w przeglądarce a serwerem bez konieczności przeładowania całej strony. Takie działania nazywamy remote scripting. Technologia AJAX sprawia, że aplikacje internetowe są szybsze i bardziej przyjazne. Prawidłowość tę zauważyły już jakiś czas temu tak wielkie korporacje jak Microsoft, Google czy Yahoo. Jeśli chodzi o Google, to możemy tu mówić o produkcie Gmail czy też Google Maps. Z kolei Microsoft udostępnił wirtualną mapę Ziemi – http://virtualearth.msn.com, zaś Yahoo – serwis wymiany zdjęć Flickr – http://www.flickr.com.

Zadaj nam pytanie
Używane technologie

Czy wiesz, że nazwa Google powstała w wyniku pomyłki?

Jeden z twórców google poprosił o pomoc w nadaniu jej nazwy  swojego współlokatora. Studenci codziennie wypisywali swoje propozycje na tablicy. Któregoś dnia pojawił się tam napis Googolplex- czyli jedynka i googol zer. Nazwa się spodobała i zdecydowano się zarejestrować skróconą formę domeny - Googol. Niestety, okazało się, że podczas rejestracji domeny zaszła pomyłka i zostana zarejestrowana domena google.com. Czym właściwie jest googol?  

Czy wiesz, że w Rosji chciano wprowadzić opłaty za emotikona ":-)"?
W 2008 roku szef rosyjskiej agencji reklamowej „Superfone” Oleg Teterin, próbował  opatentować puszczającego oko emotikona w Rosyjskim Urzędzie Patentowym, w celu pobierania opłat licencyjnych. Urząd Patentowy odrzucił jednak wniosek Teterina, uzasadniając swoją decyzję faktem, iż znak ten nie jest znakiem towarowym. Gdyby pobierać opłatę, nawet symboliczną za każdą buźkę w wiadomości sms, można by w bardzo krótkim czasie stać się milionerem. Olegowi Teterinowi zarabianie pieniędzy na emotikonach na szczęście się nie udało;)

Czy wiesz, że istnieje taka strona, która prezentuje zasoby cyfrowe z całej Europy?
Strona internetowa www.europeana.eu to źródło darmowych e-booków oraz innych zbiorów, pochodzących z europejskich bibliotek, muzeów, archiwów itp.  Jest to biblioteka cyfrowa, muzeum i archiwum Europy. Została udostępniona 20 listopada 2008 w ramach inicjatywy UE. Dzięki tej witrynie internetowej możemy znaleźć we własnym języku cyfrowe dzieła kultury udostępnione przez uznane organizacje kulturalne w całej Unii Europejskiej.